Close

Yiyecek ve İçecek Hostu

İş

Konumları
:

Dou

bleTree by Hilton Dubai M Square Hotel & Residences
Al
Mankhool
Dub
ai
Sah

ibi bir Yiyecek ve İçecek Hostu, departman hedeflerine ulaşmak için çalışırken, kusursuz bir Konuk ve Üye deneyimi sunmak için konuklara yer göstermekten ve masa hazırlıklarını yönetmekten sorumludur.
Ben

ne yapacağım?
Bir

Yiyecek ve İçecek Hostu olarak, kusursuz bir Konuk ve Üye deneyimi sunmak için konuklara yer göstermekten ve masa hazırlıklarını yönetmekten sorumlusunuz. Bir Yiyecek ve İçecek Hostunun aynı zamanda Yiyecek ve İçecek’nin tüm alanlarında çalışması ve departman hedeflerine ulaşmak için çaba göstermesi de istenecektir. Özellikle aşağıdaki görevleri en yüksek standartlarda yerine getirmekten sorumlu olacaksınız:
Konukla

 • rı nazik ve içten bir şekilde karşılamak
  Müşteri
 • ler için oturma düzenini koordine etmek
  En günc
 • el departman teşvikleriyle ek satış yapmak
  Masa ha
 • zırlıklarını yönetmek.
  Bar, Re
 • storan, Oda Servisi ve Konferans ve Etkinlikleri dahil olmak üzere Yiyecek ve İçeceğin tüm alanlarında çalışabilmek
  Nakit ku
 • llanım prosedürlerini izlemek
  Konuk is
 • teklerini hızlı ve etkin biçimde yönetmek
  Marka st
 • andartlarına uygunluğu sağlamak
  Departma
 • n hedeflerine ulaşmak için çaba göstermek
  Çalışma
 • alanlarının temiz olmasını sağlamak
  Otel güv
 • enliği, yangın yönetmelikleri ve tüm sağlık ve güvenlik mevzuatına uymak
  Yerel ru
 • hsat yasalarına uymak
  Çevreye
 • duyarlı olmak
  Gerektiğ
 • inde diğer departmanlara yardımcı olmak ve iyi iş ilişkileri kurup sürdürmek
  Ne arıyo
ruz?
Bir Yiye

cek ve İçecek Hostu, her zaman Konuklarımız namına ve diğer Ekip Üyeleriyle birlikte çalışır. Bu rolü başarıyla yürütebilmek için aşağıdaki tutum, davranışlar, beceriler ve değerlere sahip olmalısınız:
Pozitif t

 • utum
  İyi ileti
 • şim becerileri
  Yüksek düz
 • eyde bir müşteri hizmeti sunmaya büyük önem vermek
  Kusursuz k
 • işisel bakım standartları
  Çeşitli iş
 • durumlarına cevap verebilme esnekliği
  Kendi başı
 • na ya da ekip içinde çalışabilme kabiliyeti
  Aşağıdaki

yeterlilikleri ve ayırt edici özellikleri gösterebilmeniz bu pozisyon için avantaj sağlayacaktır:
Yiyecek ve

 • İçecek ve/veya sektör deneyimi
  Nakit kulla
 • nımında deneyim
  Gıda Hijyen
 • i Yönetmelikleri hakkında bilgi
  Hilton çalı

şanı olmanın ayrıcalıkları nelerdir?
Hilton düny

anın önde gelen konaklama şirketlerinden biridir. Lüks ve üst sınıf otel ve resortlardan apart-suite ve orta sınıf otellere kadar birçok farklı seçeneğiyle konuklarına hizmet vermektedir. Hilton yüzyıla yakın bir süredir iş seyahati ve tatil amaçlı gelen konuklarına en iyi konaklama hizmetlerini, rahatlığı ve değeri sunmaktadır. Hilton sahip olduğu global markalarla konuklarına en iyi hizmeti verme geleneğini sürdürmektedir. “Her otelimizde, her konuğumuza, her zaman yaşattığımız eşsiz deneyimler sayesinde dünyayı konukseverliğin ışığı ve sıcaklığı ile doldurma” vizyonumuz bizi dünya üzerinde bulunan tüm otellerimizde ağırladığımız konuklarımıza eşsiz bir deneyim sunma yolunda bir araya getirmektedir. Ve en önemlisi takım üyelerimiz bu eşsiz deneyimin en önemli parçasıdır !
Nitelikler


Çizelge
:

Tam Zam

anlı
Marka : D

oubletree by Hilton
Vardiya
:

Değişke

n
İş Düzeyi
:

Bireysel

Katılımcı
Potential Be

nefits Not translated : Housing Not translated, Transport Not translated, Additional benefits as per company policy Not translated
İş
: Yiyec

ek v

e İçecek

scroll to top